Sjælerejse

I takt med at reinkarnationstanken igen bliver mere og mere accepteret, opstår der hos mange et naturligt ønske om at finde ud af, hvem de har været i tidligere inkarnationer, og hvilke oplevelser fra dengang der mÅske har en mærkbar indflydelse på indholdet af det liv, de lever i dag. Der er en del mennesker som undre sig over at smerter kan komme og gå, samme steder i deres krop, uden at de selv har forklaringen på dette, her er regressionsterapi et godt værktøj.

Regression betyder at vende tilbage. Det kan være tilbage til et tidligere tidspunkt i dit nuværende eller tidligere liv. Nogle mennesker har oplevet at gå spontant tilbage til et tidligere liv i en almindelig hypnoseterapi behandling. Det var en af grundene til, at jeg tog uddannelsen som regressionsterapeut. Jeg ville gerne være klædt på til opgaven.

Man behøver ikke tro på reinkarnation eller tro på, at ens sjæl har levet tidligere, men man er selvfølgelig nødt til at have et åbent sind, for at opleve et regressionsforløb.

Når du er i regression, vil du være i en trancetilstand, men hele tiden være vågen, så du vil altså være helt klar over, hvad der foregår og hvor du befinder dig henne. Så har du lyst til at give dig selv en gave eller få stillet din nysgerrighed, kan du få foretaget en regression (tilbageføring) i dine skjulte erindringer fra dengang, som stadig ligger gemt i det område af bevidstheden, der kaldes “Det Ubevidste.” For at få disse erindringer op i bevidstheden, kræves der vejledning fra en person, som er uddannet i regressions-terapi, og her kommer jeg ind i dit univers. Jeg har taget regressions-terapeut uddannelsen i foråret 2011.

Hvad er Sjælerejser – Regressionsterapi
Det er en avanceret, sikker og effektiv terapi form som stikker dybt. Her er der tale om en tilbage førelse til tidligere liv. Et liv som er valgt af din underbevidsthed, som giver mening og betydning for dit nuværende liv. Det er en form for sjælerejse. Hvor du gennemlever situationer, fra et tidligere liv. på en tryg og rolig måde. Din sjæl har registreret alt hvad der er sket, og det vil kunne hentes via regressionsterapi.

De fleste får ud over oplevelsen af tidligere liv, en dyb selvindsigt og en dybdevirkende terapeutisk effekt, som viser sig i form af forløsninger og erkendelser. Det kan nævnes, at der er opnået stor succes med behandling af bla fobier, astma og psykosomatiske symptomer med regressionsterapi.

Hvilken oplevelser kan du forvente at få under regression
Disse er:

  • Stadfæstelse(årstal, køn, alder, land, by & hvordan du så ud)
  • Hvad var din mission i det tidligere liv, og din i dit nuværende liv
  • Hvad er din læring af det tidligere liv.
  • Oplevelse af dødsscenen og hvor fredsfyld dette kan være, med at den kærlighed som vi kan blive opfyldt af, hvis vi tillader dette.
  • Slippe tidligere liv, med alle de indsigter det giver. Muligheder får at der dukker afdøde op, som kan give dig råd og vejledning.
  • Komme i healings portalen – Blive afbalanceret og energi opfyldt