Astrologi

Selve ordet astrologi betyder direkte oversat fra græsk stjerne-lære og betegner videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet. Sammen med astronomien er astrologien den ældst kendte videnskab overhovedet. Førhen var astronomerne også astrologer f.eks. Vor egen Tycho Brahe. Det mest omfattende astrologiske forskningsprojekt i dette århundrede er udført af den franske videnskabsmand Michel Gauquelin. Han påbegyndte oprindeligt arbejdet for at modbevise astrologien, som han fandt i strid med al sund fornuft. Hans arbejde gjorde ham i stedet til en overbevist tilhænger, idet han fandt overvældende beviser for væsentlige dele af astrologiens ældgamle lære.

Et billede på himmellegemernes indvirkning på jordiske forhold har vi Månens indflydelse på flod og ebbe i havene. At den så også påvirker mennesker er måske ikke så underligt, når vi tænker på, at tre fjerdedele af vor krop består af væsker. En anden virkning af Månens indflydelse kan iagttages i kvindernes månedlige menstruations-cyklus. Begge på omkring 28 dage. Når månen har den indvirkning, så er den tanke ikke så fjern, at de øvrige ni planeter også kan have en stor indflydelse på os.

Mange mennesker læser uge horoskoper med et smil på læben, og det forstår jeg godt, for i den forbindelse bør vi lige slå fast, at det, som i ugeblade og aviser bringes til torvs under den falske varebetegnelse horoskoper, næsten udelukkende er et bidrag til den almindelige underholdning. Horoskopernes udsagn er i bedste fald kun baseret på solens bevægelse på himlen. Der er som sagt ni andre planeter at tage hensyn til i et rigtigt horoskop foruden en række andre faktorer.

Jeg kan lægge dit radix horoskop ( følelseshoroskop ), det vil sige, at du vil få et overblik over din karakter, dine muligheder og dine begrænsninger. Dette kan sammenlignes med at få en cykel med 10 gear foræret, hvilken dog ikke afskaffer bakkerne. Vi har stadig vore vanskeligheder at tumle med, men en viden om, hvordan vi bruger vor cykel mest hensigtsmæssigt, kan sætte os i stand til at forcere forhindringerne på den bedst mulige måde. Astrologien er efter min mening en perfekt viden, som kan komme alle til gode, hvis man er åben, og får lagt sit personlige horoskop. Astrologien fundamentale opgave er at bidrage til at skabe ansvarlige, handlekraftige og selvstændige mennesker. Kort sagt, at udvikle mennesker til højere bevidsthed. Mulighederne for udvikling ses i horoskopet på spændingerne, som er en direkte forudsætning for vores udvikling. De omtales ofte som ugunstige, men her kan jeg anlægge det modsatte synspunkt, at de er meget gunstige, set i relation til den personlige udvikling. Horoskoper med mange harmoniske indflydelser kan ligefrem virke som en sovepude. Udviklingen bliver her afhængig af, i hvor høj grad, man evner at tage arbejdstøjet på, det nemmeste ville jo være blot at lade stå til. Dette ville imidlertid være meget kortsynet, da det er den personlige indsats, der betinger udviklingen. I øvrigt har langt de fleste berømte personer et væld af spændinger i deres horoskoper. Netop deres evne til at tage imod livets udfordringer har medført, at de er nået langt, dvs. de har anvendt deres muligheder positivt og konstruktivt.